Reklamace

Reklamace

Pokud už Vás potkala ta nepříjemná situace, že některý ze zakoupených produktů nefunguje zcela správně, rádi bychom Vám alespoň co nejvíce pomohli a poradili s řešením takovýchto komplikací. Reklamace u nás se nemusíte vůbec obávat! Vždy se snažíme, abyste měli s celým reklamačním procesem co nejméně starostí.

Upozornění: Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost HairCosmetics Shop s.r.o je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

V případě reklamce zboží vždy postupujte následovně:
- nejprve nás kontaktujte, nejlépe emailem na info@vlasy-kosmetika.cz, často jsme schopni problém se zbožím vyřešit, aniž by bylo nutné reklamované     zboží zasílat na naši adresu, pokud to možné není, postupujte podle návodu dále
- reklamované zboží zašlete na naši adresu HairCosmetics Shop s.r.o, Velká Dlážka 40, 75002 Přerov.
- pro zasílání zboží zpět volte nejlevnější možnost doručení, proplaceny budou pouze účelně vynaložené náklady za přepravu. Příplatky za pojištění, křehké, expresní a jiné doplňkové služby proplaceny nebudou.
- do balíku vložte:
    - kopii faktury
    - průvodní dopis s textem "Reklamuji zboží se závadou...", ve kterém zřetelně uveďte popis závad zboží a aktuální kontakt na Vás.
      Formulář ke stažení zde.
- po obdržení balíku Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace zboží, samotná reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů
- záruční doba pro fyzické osoby (spotřebitele) je 24 měsíců od data zakoupení produktu, pro podnikatele (nákup zboží na IČ) je záruční doba 12 měsíců
- záruční doba na kapacitu akumulátorů (které jsou součástí zboží) je 6 měsíců (záruka se nevztahuje na běžné snížení kapacity akumulátoru vzniklé v důsledku užívání zboží, jehož je akumulátor součástí)

Náhradní díly jsou určeny pouze k odborné montáži, a proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž odborně způsobilou osobou (instalatér, elektroservis, apod.), která má oprávnění takovou činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži náhradního dílu s uvedením technologického postupu a vykonaných prací, z nichž vyplývá, že na určité zboží (nutno uvést typ zboží a výrobní číslo) byl instalován náhradní díl, který je předmětem reklamace. Vrácení náhradního dílu v zákonné lhůtě bude umožněno pouze v případě, že nebude tento náhradní díl žádným způsobem použitý nebo instalovaný.

Podrobné informace o reklamacích (práva z vadného plnění) naleznete v obchodních podmínkách.