Prodlužování vlasů - Obchodní podmínky

SO.CAP. HAIR EXTENSION - S.H.E.

Systém prodlužování vlasů SO.CAP. patří mezi nejžádanější, nejšetrnější a nejbezpečnější způsob, jak prodloužit a zahustit vlasy. 

Firma So.Cap. používá k prodlužování vlasů 100% přírodní vlasy z východoevropských regionů, které jsou nejbližším našim vlasům. Na rozdíl od asijských vlasů nejsou tyto vlasy tak tvrdé a velice dobře se přizpůsobí Vašim vlastním vlasům a vybírat můžete z široké palety 81 odstínů.

Prodloužení vlasů So.Cap. je založeno na nepatrných keratinových spojích. Stejný princip používá i firma Balmain a Great Lenghts. Prameny vlasů zakončené keratinem se aplikují buď za studena nebo za tepla přístroji z naší nabídky. Tímto způsobem má vlasy prodlouženo spousta celebrit, jako např. Simona Krainová. Ve všech případech se jedná o metodu, která je maximálně šetrná k vašim vlasům. Prameny vlasů se připevňují, velmi šetrně, pomocí keratinu, který zajišťuje pevný, téměř neznatelný spoj. Keratin je složka obsažená v živých vlasech, proto Váš vlas může po prodloužení volně dýchat, vyživovat se i růst, zatímco u jiných metod (speciální vlasové kroužky, lepidla, kovové spojky, splétání vlasů, plastová pojítka, atd.) může dojít k poškození nebo dokonce zničení prodlužovaných vlasů. Po 3 až 5 měsících (v závislosti na rychlosti růstu vlasů) je potřeba vlasy posunout blíže k temeni hlavy. Pro tento proces obnovování vyvinul SO.CAP. speciální gel, Solgel, kterým se jednoduše uvolní keratin od vlasů a prameny se jednoduchým způsobem stáhnou, aniž by se narušila struktura živých vlasů. Na sundané prameny se připojí nová keratinová destička a pramen se může opět aplikovat na vlasy. Výhodou metody So.Cap HairExtension je i to, že přidané vlasy se dají opakovaně použít a není nutné je při každém posunutí nahradit novými. Životnost nastavovaných pramenů je jeden až dva roky, v závislosti na péči o vlasy. Aplikace pramenů se může provádět na jakoukoli strukturu vlasů, vlasy barvené, zesvětlené a nebo preparované. Z široké škály barev pramenů a různého typu zvlnění si každý vybere nejvhodnější typ a barvu vlasů * Firma So.Cap nabízí i řadu kompletní péče o prodloužené vlasy 4U For You *  Made in Italy * 

Návod So.Cap. Hairextension ke stažení: ( 1.část2.část )

 

.OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.Lidské vlasy jsou velice citlivým, jedinečným materiálem. Před jakýmkoliv použitím lidských vlasů doporučujeme zamýšlený úkon odzkoušet na malé části vlasů, a až po obeznámení se s výsledkem provést zamýšlený úkon. Každé lidské vlasy jsou jedinečné, proto se můžou chovat při stejných podmínkách a vykonaných úkonech odlišně. Velice důležitou součástí je pravidelná důkladná péče o vlasy.

2.Prameny vlasů So.Cap, jako kažné jiné lidské vlasy, se mohou působením různých vlivů resp. po umytí nebo jiném úkonu různě postupně vlnit, točit a zaplétat, ztratit svůj původní tvar, lesk, ztrácet svou barvu. Zvlnění, točení a zaplétání, ztráta původního tvaru, lesku či barvy vlasů vlivem vykonaného úkonu, mytím, fénováním, žehlením, kulmováním a působením různých jiných vlivů, není vadou výrobku. Lidské vlasy natáčené, kudrnaté, zvlněné nebo trvalené mohou po umytí přirozeně ztratit svůj původní vlnitý tvar. Ztráta původního rovného nebo vlnitého tvaru vlasů není vadou výrobku.

3.Lidské vlasy k prodlužování So.Cap. HairExtension vzhledem k tomu, že se nemohou přirozeně vyživovat a mastit, se přirozeně vysušují. Prameny z lidských vlasů nemají přirozenou výživu z kořínků vlasů, proto je velice důležité používat 4U For You přípravky určené pro tyto prameny vlasů na získání požadovaných efektů a vlastností (lesk, barva, vláčnost). Všechny úkony a všechny přípravky doporučujeme nejdřív odzkoušet na malé části vlasů a obeznámit se s jejich účinkem. Vysušování vlasů není vadou výrobku.

4.Vlasové prameny So.Cap lze barvit a ztmavovat jakoukoliv profesionální barvou a tónovat profesionálním kadeřnickým přelivem. Prameny vlasů So.Cap. nelze zesvětlovat ani odbarvovat barvou, melírem nebo jiným chemickým přípravkem pro zesvětlení vlasů, ztratily by své původní vlastnosti, pružnost, lesk a mohlo by dojít k jejich nevratnému poškození. Po každém chemickém zásahu je nutné vlasy So.Cap Hair Extension ošetřit péčí pro prodlužované vlasy 4U For You. Vlasové prameny nedoporučujeme preparovat.

5.Postupné vyčesávání a vypadávání jednotlivých vlasů je běžnou přirozenou součástí, jeho intenzita a početnost závisí od mnohých faktorů a vlivů (neodborná či nekvalitní aplikace, špatná péče, nešetrné zacházení atd.) a nepovažuje se za vadu výrobku a vlasy nelze pro tuto vlastnost reklamovat.

6.Každý druh, typ lidských vlasů je specifický, proto kupující musí při koupi výrobků sám zvážit, jestli daný druh vlasů je pro jeho potřeby vhodný a za výběr výrobku nenese prodávající žádnou zodpovědnost. Kupující přebírá zodpovědnost za použití výrobku.

7.Prodávající dodává kupujícímu jen výrobek a neposkytuje kupujícímu školení, co se týče profesionálních kadeřnických a jiných odborných školení.

8.Každý kupující má možnost seznámit se s kupovaným výrobkem před jeho koupením. V případě, že byl kupujícímu dodaný omylem jiný výrobek, než si objednal, má kupující po kontrole dodaného výrobku právo na výměnu omylem dodaného výrobku za objednaný výrobek a to do 14 dní ode dne převzetí výrobku. Zboží musí být v původním balení a nepoužité. Všeobecně se má za to, že zakoupené zboží, které kupující převzal, je v úplném pořádku, pokud nevznese námitku dodaného zboží do 14 dní ode dne převzetí zboží a do tohoto času nepošle doručené zboží v původním balení a nepoužité zpátky předávajícímu na výměnu.

9.Lidské vlasy se dodávají ve standardní kvalitě vlastní danému předávanému typu, druhu a provedení vlasů, se kterou má každý kupující možnost obeznámit se při zakoupení výrobku. Pokud kupujícímu zboží nevyhovuje a nesplňuje jeho představy, má možnost originálně zabalený, nepoužitý a nepoškozený dodaný výrobek vrátit prodávajícímu spolu se žádostí o vrácení odpovídající zaplacené sumě a to výhradně do 14 pracovních dní ode dne obdržení zboží. Prodávající obratem po obdržení a zkontrolování vráceného výrobku vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu jen za odpovídající část vráceného nepoužitého a nepoškozeného výrobku kupujícímu.

10.Z hygienického důvodu není možné zakoupený výrobek po použití vyměnit anebo vrátit. Výjimka je možná jen při nepoužitém původně zabaleném zboží v případě omylu při dodání.

11.Kupovaný výrobek je určený výhradně pro profesionální použití, které předpokládá znalosti s prací se zakoupeným zbožím.

12.Prodávající nenese zodpovědnost za použití lidských vlasů, za určení vhodnosti použití zboží, za úkony provedené na výrobku, jako i za záruku za jakékoliv úkony, kterými se způsobí poškození, znehodnocení resp. zničení výrobku, za následky resp. výsledky použití výrobku a za jakékoliv případné následně takto vzniknuté škody, poškození a jiné újmy.

13.Záruku na lidské vlasy není možné poskytnout po uskutečněném úkonu na nich, vzhledem k tomu, že samotný lidský vlas je obzvláště citlivým materiálem a jakýmkoliv úkonem je možné ho narušit, změnit jeho vlastnosti, strukturu, délku atd., přičemž míru není možné z povahy samotného výrobku určit.

14.Opotřebování se nepovažuje za vadu výrobku. Za vadu výrobku se nepovažuje taky poškození výrobku při zanedbání péče vhodnými vlasovými přípravky, zjevné mechanické, chemické a biologické poškození výrobku po jeho dodaní kupujícímu.

15.Kupující bere na vědomí, že každé prodloužení anebo zahuštění vlasů zatěžuje vlastní kořínky vlasů a může způsobit následné vypadávání vlastních vlasů.

16.Kupující bere na vědomí všechny vydané doporučení, upozornění a oznámení prodávajícího, které jsou uvedené v těchto Obchodných podmínkách a veřejně přístupné na internetové stránce prodávajícího www.vlasy-kosmetika.cz. V případě jejich nedodržení, nerespektování anebo podcenění ztrácí nárok na reklamaci vady výrobku. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za takto vzniknuté jakékoliv škody, poškození a jiné způsobené újmy.

17.Reklamace na vadu výrobku se uplatňuje zasláním výrobku spolu s reklamačním listem doporučeně na adresu společnosti. Reklamace musí obsahovat samotný reklamovaný výrobek, doklad o zakoupení výrobku, důkladný detailní a přesný popis reklamované závady, cenu reklamovaného výrobku, důkladný přesný popis vykonaných úkonů na výrobku od jeho zakoupení, použité přípravky, techniky, způsoby na výrobku včetně koncentrace jednotlivých přípravků, doby působení, množství použitého přípravku, popis výrobku bezprostředně před vzniknutím závady, průběh reakce jednotlivých úkonů, popis kdy závada vznikla a za jakých okolností. Bez detailního popisu všech výše uvedených náležitostí/skutečností, nebude možné reklamovaný výrobek vzhledem k svému charakteru posoudit a reklamovaný výrobek bude obratem vrácený jako neopodstatněná reklamace. Před odesláním reklamovaného výrobku je kupující povinen informovat telefonicky prodávajícího o jeho odeslaní.

18.Společnost reklamaci řádně prověří a rozhodne o její vyřízení do 30 pracovních dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží. O vyřízení reklamace společnost formou emailu obeznámí kupujícího o odeslání reklamovaného výrobku zpět a je-li potřebné, vyzve ho k převzetí zboží. V případě, že si kupující v stanovené lhůtě nepřevezme výrobek, bude mu účtované skladné ve výši 10,- Kč za každý den promeškání až do doby 6 měsíců, po této době může být výrobek zničen. V případě, že reklamovaný výrobek byl doručený poštou, odešle společnost i vyřízenou reklamaci tímto způsobem.

19.Ceny jsou stanoveny dohodou. Změna cen vyhrazená. Zaplacením kupní ceny a převzetím výrobku kupující bere na vědomí tyto obchodní podmínky. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.

20.Zboží  So.Cap. je určeno výhradně pro profesionální použití a jeho prodej je podmíněn registrací. Zboží je možné si zakoupit v našem eShopu a nebo přímo ze skladu na základě aktuální nabídky. Vzhledem k obrovskému zájmu může být doba dodání některých druhů pramenů vlasů až 21dní. Společnost si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, provedení a složení prodávaného zboží..

21.V případě, že kupující nesouhlasí s těmito Obchodními podmínkami prodávajícího, je povinen okamžitě po obdržení /převzetí zakoupeného výrobku, výrobek obratem vrátit prodávajícímu v neporušeném obalu a nepoužitý zpátky, spolu s dokladem o koupi výrobku (fakturou) a doprovodným dopisem o důvodu vrácení zboží. Prodávající po obdržení takovéhoto nepoužitého výrobku v neporušeném obale spolu s dokladem o koupi a doprovodným dopisem, obratem zašle kupujícímu kupní sumu zpátkyna účet. V případě, že kupující po obdržení výrobku obratem nevrátí nepoužitý zakoupený výrobek v původním balení zpátky kupujícímu má se za to, že kupující souhlasí s Obchodními podmínkami prodávajícího v celém rozsahu a bezvýhradně.

22.Dodací lhůta výrobků So.Cap. je cca 14dní. Vzhledem k povaze sortimentu a obrovskému zájmu o něj, může dojít k výpadku některého odstínu vlasů nabo jiného výrobku a v takovémto případě, je potřeba počítat s dodací lhůtou i 1měsíc.

23.Obchodní podmínky prodávajícího jsou uvedené na veřejně dostupné internetové stránce prodávajícího www.vlasy-kosmetika.cz. Tyto Obchodní podmínky nabírají účinnost dnem 15.2.2019.